Måling

Hvorfor skal jeg have min båd målt:

Måling af en Wayfarer indeholder flere forskellige aspekter.

 • Først og fremmest bliver det undersøgt og dokumenteret at båden overholder klassereglernes krav.
 • Båden bliver registreret hos SWS i ejers navn.
 • Der udstedes et målebrev i ejers navn.
 • Et gyldigt målebrev er en betingelse for at deltage i kapsejladser i DS regi.
 • En båd der sælges skal omregistreres til den nye ejer for at målebrevet stadig er gyldigt.
 • For at målebrevet kan være gyldigt skal båden til enhver tid kunne opfylde opdriftsprøven.

Hvorfor skal jeg have min båd målt, jeg skal ikke sejle kapsejlads!
Det er ikke kun et spørgsmål om at sejle kapsejlads. Det er lige så meget et spørgsmål om sikkerhed.
Båden checkes af en måler der har erfaring med at gennemgå en Wayfarer, og som derfor kan gøre opmærksom på om der er fejl og mangler der trænger til at blive udbedret omgående, eller senere når det er mere belejligt.

Opdriftsprøven: Klassereglerne er ændret, så bevis for opdriftprøve ikke længere skal forevises sammen med målerbrevet for at dette er gyldigt.  Det er dog stadig gældende, at en jolle skal kunne bestå opdriftprøven, dvs. at det er skipperens ansvar at opdriftsmidler og opdriftsrum er i orden og tætte. 

SWS' målere fører stadig stikprøvevis tilsyn med at opdriftmidler på jollerne er i god stand. En jolle der ikke opfylder dette kan nægtes deltagelse i kapsejlads, hvor gyldigt målerbrev er krævet. 

Ved måling af jollen får du kontakt til SWS’s korps af målere, der har lang erfaring med at vedligeholde Wayfarer, og hvis de ikke lige kan svare på dit spørgsmål, ved de hvor de kan finde de oplysninger der er brug for.

 

Hvorfor skal jeg have min båd målt:

Måling af en Wayfarer indeholder flere forskellige aspekter.

 • Først og fremmest bliver det undersøgt og dokumenteret at båden overholder klassereglernes krav.
 • Båden bliver registreret hos SWS i ejers navn.
 • Der udstedes et målebrev i ejers navn.
 • Et gyldigt målebrev er en betingelse for at deltage i kapsejladser i DS regi.
 • En båd der sælges skal omregistreres til den nye ejer for at målebrevet stadig er gyldigt.
 • For at målebrevet kan være gyldigt skal båden til enhver tid kunne opfylde opdriftsprøven.

Hvorfor skal jeg have min båd målt, jeg skal ikke sejle kapsejlads!
  Det er ikke kun et spørgsmål om at sejle kapsejlads. Det er lige så meget et spørgsmål om sikkerhed.
  Båden checkes af en måler der har erfaring med at gennemgå en Wayfarer, og som derfor kan gøre opmærksom på om der er fejl og mangler der trænger til at blive udbedret omgående, eller senere når det er mere belejligt.

Desuden får du kontakt   til SWS’s korps af målere, der har lang erfaring med at vedligeholde   Wayfarer, og hvis de ikke lige kan svare på dit spørgsmål, ved de hvor de kan finde de oplysninger der er brug for.

Udgifter til måling af jollen

Måling, incl. målebrev, excl.   kørsel måler.

100 kr.

Nyt målebrev (ved salg/køb)

100 kr.

Nyt målebrev (ved bortkomst)

100 kr

Måling aftales med lokal måler.

Målebreve: Chefmåler

 

 

 

 

 

Båden kan   transporteres til måleren, eller man kan lave aftale med måleren om måling på   havn eller anden adresse mod betaling af transportudgifter.

Hvis der er flere   Wayfarer på havnen vil det være en god ide at slå sig sammen om at få målt på   én gang.

Wayfarer med måleskema

 • Hvis du ikke har dit målerbrev kan du henvende dig til chefmåleren og få tjekket registreringen, eller få udstedt et nyt for 100,00 kr
 • DS (Dansk Sejlunion) forlanger gyldigt målebrev for deltagelse i DM
 • For at være gyldigt, skal båden kunne klare den officiele opdriftsprøve.

Målte joller

Liste over målte joller

 

Båden kan transporteres til måleren, eller man kan lave aftale med måleren om måling på havn eller anden adresse mod betaling af transportudgifter.

Hvis der er flere Wayfarer på havnen vil det være en god ide at slå sig sammen om at få målt på én gang.

Wayfarer med måleskema

 • Hvis du ikke har dit målerbrev kan du henvende dig til chefmåleren og få tjekket registreringen, eller få udstedt et nyt for 100,00 kr
 • DS (Dansk Sejlunion) forlanger gyldigt målebrev for deltagelse i DM
 • For at være gyldigt, skal båden kunne klare den officielle opdriftsprøve.

Målte joller

Målte Wayfarerjoller september 2014

top