Engelsk-Dansk ordliste

Engelsk - Dansk ordliste over maritime udtryk

Vedlagt en liste over de mest almindelige engelske maritime udtryk.

A  
aback bakke (sejl)  
abaft agterude, i agterenden  
abandon opgive  
abate løje  
abeam over tværs, tværs  
about stagvende  
abreast langskibs  
adrift drift  
aft agter  
aft cabin agterkahyt  
after deck agterdæk  
afterguy agterhaler  
aground grundstøde  
ahead forud, mod stævn  
a-hull ligge tværs i søen uden sejl  
a-lee læns, men med vinden fra læ 
all standing alle sejl sat  
alongside langs siden  
amidships midtskibs  
angel adjusters beslag til justering af sallingshorns vinkel  
anchor anker  
- ageankerplads  
- fairleadankerklyds  
apparent wind tilsyneladende vind  
astern agten for båden, agterover  
athwart på tværs af båden  
a-try sejle for riggen alene  
aye aye jeg forstår  
B  
bailer lænsehul, to bail - at øse  
ball bearing kugleleje  
barber haul barberhal 
beam bredeste sted på båden  
beat krydse, se også tacking  
belay gøre fast (tov ) 
bend beslå, gøre fast (sejl på rundholt)  
bilge bund af skroget  
bilge pump lænsepumpe  
bilge keel slingrekøl  
block blok  
boat cover pressenning  
bolt and nut bolt og møtrik  
boom bom  
bow bov, forende  
bulkhead skot  
bung lænseprop  
butt mastefod  
buoyancy opdrift  
- tankopdriftrum  
burgee stander, vimpel  
C  
capsize kæntre  
cast off kaste fortøjning  
centreboard sænkekøl  
- casingsværdkiste  
chain plate røstjern, se også shroud plate  
chine knæk (ved knækspant) 
cleat klampe  
clew skødebarm  
close hauled klodshalet  
craft fartøj, båd  
cringle sejløje  
cruise tursejle  
D  
dinghy let jolle med sejl  
downhaul nedhal  
drain bug lænsehul  
E  
equipment udstyr  
even keel ret kø›l - lodret  
F  
fairlead klyds  
fall fri tovende, tamp  
floorboard dørk  
flow bugt i sejl, str›mning  
foot underlig  
foredeck fordæk  
fore peak rum i forskibet, stuverum  
frame ramme  
furl rulle (sejl) sammen  
G  
gaff gaffel  
gasket pakning  
genoa genua  
go about gå over stag, se også tack 
gooseneck svanehals  
groove sejlnot, hulkel  
gudgen løkke  
gunwale ræling, lønning  
gunwale fender fenderliste 
guy luv spilerskøde  
gybe bomme  
H  
halyard fald  
hatch luge, dæksel  
head top, faldbarm  
headboard flynder, top af storsejl  
heel krænge  
helm styreanordning, ror, to helm - at styre  
helmsman rorsmand  
highfield lever faldstrammer  
hoist hejse  
hound vantbeslag på mast, salling  
hull skrog  
I  
in irons tabt styrefart i vindøjet (uheld)  
in stays stoppe båden i vindøjet (manøvre)  
J  
jam cleat frølår  
jammed i bekneb  
jib fok  
K  
keel køl  
keel band kølskinne  
kingpost mastestøtte  
L  
leakage lækage  
leech agterlig  
lee helm lægirig  
leeward til læ, læsiden, ned  
luff forlig, gå tættere til vinden, luffe  
M  
mainsail storsejl  
mainsheet storskøde  
maintenance vedligeholdelse  
main halyard storfald  
marline spike merlespir  
mast mast  
mast head mastetop  
mast pivot tube mastebolt 
mast step mastefod  
measurement måling  
mooring fast anker/betonklods, fortøjningsplads  
O  
outhaul udhal  
P  
painter fangline  
pay out give ud, slække  
peak pig (gaffelrig), 
pinch pine, knibe på kryds  
pintle tap  
pitch hugge i søen  
port bagbord  
Q  
quarter agterste del, låring  
R  
rake mastehældning  
reach sejle rumskøds  
reef rebe  
rigging rig  
row lock åregaffel  
rubbing strake fenderliste  
rudder ror  
- blade rorblad  
- gudgeon rorløkke  
- pintle rortap  
- stock rorhoved  
- head rorpindshoved/beslag  
run lænse  
S  
sailbatten sejlpind  
sailhead sejltop  
- buoyancy opdrift i toppen af sejlet  
schackle sjækel  
self drainer (SD) selvlænser også self bailers 
sheave skive i block eller skivgat  
shockcord gummiline, elastik  
shroud vant  
shroud plate røstjern  
sheet skøde  
sheethorse løjbom  
skirts nedadgående kant  
slap reefing hurtigreb  
slip kaste fortøjning  
spar rundholt  
spinnaker spiler  
- pole spilerstage  
- clip spilerkrog  
spreader sallingshorn  
spreader root sallingshorn -beslag  
starboard styrbord  
stay stag  
stem stævn  
stemhead stævnbeslag  
step mastespor  
stern agterstævn, hæk  
stowage room stuverum, oplagsrum 
T  
tabernacle pin mastebolt  
tacking krydse  
tack halsbarm, halse  
- to tack vende, gå over stag  
tapered tilspidste, blive tyndere mod enden f.eks. sejlpinde  
tension spænding, stramning  
tent telt  
thwart tofte, tværskibs  
tiller rorpind  
- extension rorpindsforlænger  
- retaining pinrorpindssplit  
toe strap hængestrop  
transom agterspejl  
- gudgeonagterspejlsløkke 
- pintle agterspejlstap  
traveller vogn til løjbomsskinne  
trim at skøde  
tube rør  
turnbuckle vantskrue  
U  
untapered ikke tilspidset, se også tapered 
uphaul ophal  
W  
warp at varpe, ankertorv 
washboard skvatbord på fordæk  
washer skive, spændskive  
watertight vandtæt  
wayopskud 
weather side luv, op  
weather helm luvgirig 
weadge finne  
windward vindside  
wire halyard wirefald  
top