WIC

 

WIC = Wayfarer International Committee

Efter afholdelse af det første verdensmesterskab for Wayfarer i 1970 blev det klart at der var et behov for at standardisere Wayfarerjollens klasseregler og sikre oversættelse fra engelsk til f.eks. dansk. Dette blev således starten for WIC.

WIC er Wayfarersejlernes international organ som koordinerer arbejdet omkring klasseregler og internationale begivenheder imellem de forskellige nationale bestyrelser.

WIC beskæftiger sig primært med at behandle forslag til ændring af klassereglerne for Wayfarerjoller for til stadighed at sikre Wayfarerjollens one-design karakter for at bevare jollen somen simpel tur og kapsejladsjolle hvor joller af forskellig type kan konkurrere på lige betingelser og hvor klassen fortsat er åben for udvikling.

WIC består af en repræsentant fra hver af de nationale bestyrelser samt en repræsentant for copyright ejeren.

Der er i øjeblikket bestyrelser i:
Canada: CWA Canadian Wayfarer Association
Irland: IWA Ireland Wayfarer Association
Holland: NEDWA Dutch Wayfarer Assosiation
Skandinavien: SWS Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning
Storbritanien: UKWA United Kingdom Wayfarer Association
USA: UWA U. S. Wayfarer Association

Der arrangeres verdensmesterskab for Wayfarerjoller hvert 3. år og det går på skift imellem Skandinavien, Storbritanien eller Irland og Canada eller USA.

Der arrangeres internationalt rally hvert år. Der er ikke nogen aftalt rækkefølge. Internationalt rally er et stævne for Wayfarerjoller hvor man sejler tursejlads. Det arrangeres således at oversøs deltagere kan deltage uden at de behøver at medbringe jolle.

Der har været afholdt internationalt rally i:
1995 Canada (I forbindelse med VM)
1996 Holland
1997 Irland
1998 Danmark (I forbindelse med VM)
1999 England
2000 Jomfruland Norge
2001 Nord-Irland (I forbindelse med VM)
2002 Heeg Holland
2003 Sverige (Malö)
2004 Canada (I forbindelse med VM)
2005 England
2006 Sneek Holland
2007 Danmark (Kragenæs)
2008 Maine USA
2009 Frankrig (Bretagne)
2010 England (Isle of Wight)
2011 Holland (Heeg / Sneek Week)
2012 Sverige (Järnavik)
2013 Canada (Killbaer Park)

 Der er mere information og aktuelle emner kan ses på WIC's hjemmeside.

 

top