Nyt om Danmarks Museum for Lystsejlads

Under eventuelt på generalforsamlingen nævnte Lars Vibskov, som er SWS repræsentant i forbindelse med museet, at museet måske var i økonomiske vanskeligheder og rygter sagde, at de var på vej mod fallit.

Læs mere...

Rantzausminde 2014 Internationalt Rally for Wayfarer

På forspørgsel fra WIC (Wayfarer International Comitee) har SWS' bestyrelse sagt ja til at arrangere Internationalt Rally for Wayfarer samtidig med Rantzausminde træf 2014. Vi kan forvente at få besøg af ialt ca. 20 Wayfarerjoller fra England, Holland, Irland, Scotland, Frankrig og måske også fra USA og Canada.

Med W-hilsen

SWS bestyrelse

Se indbydelsen. icon Invitation til Wayfarer International Rally 2014

Wayfarerkalender 2014

Wayfarer Kalender 2014 resized

Wayfarerkalenderen 2014 er nu på gaden – Klik på link for stor udgave.

Læs mere...

Fotosiden er klar igen!

Fotosiden er repareret, så links til billeder og tekster fungerer igen.

Der mangler en del billeder fra specielt kapsejladsbegivenheder, men de kommer på igen, når webudvalget har besluttet, hvorledes SWS skal gemme foreningens billeder, så de bliver bevaret for eftertiden.

Menupunkt til fotosiden vises længst ude til højre, når du peger på "Forside".

Fotosiden

W-hilsen og god fornøjelse

W239 Poul

 

Sidste frist for at søge om transporttilskud for 2013

SWS har i 2013 afsat penge til transporttilskud i forbindelse med deltagelse i stævner eller samlinger arrangeret af SWS eller en anden National Wayfarer klasseorganisation.

 

Der kan søges om transportstøtte til stævner, hvor der har været udgifter til bro eller færge. (Der kan ikke søges om transporttilskud til Rantzausmindetræf.)

 

Hvis du ønsker, at få del i den pulje, der er afsat, bedes du rette henvendelse til kassereren inden d. 15/12 2013.

 

Beløbet i puljen fordeles mellem de joller, der søger om transporttilskud. Der udbetales maks. 500 kr. pr. stævne.

 

Med venlig hilsen

 

SWS Bestyrelsen

top